ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD

Teleporady (rozmowa telefoniczna, videorozmowa) udzielane są  od poniedziałku do piątku

w   godz. 1300 – 1400 pod nr telefonów:

– rejestracja, pielęgniarka  tel. 505 154 520 lub 59 8212123;

– lekarz tel. 519 697595,

  położna:   poniedziałek, środa, piątek  1300 – 1400 tel. 512073036, 

  w uzasadnionych przypadkach także drogą e-mail: nzozpuchatek2011@wp.pl

Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady (3 krotna próba kontaktu, w odstępie nie krótszym niż 5 minut) skutkuje jej anulowaniem.

Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz  pielęgniarki i położne po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości pacjenta:

– podanie imienia i nazwiska, peselu oraz adresu zamieszkania, 

– w przypadku videorozmowy  po okazaniu przez chorego dowodu tożsamości,

– istnieje również możliwość weryfikacji poprzez Internetowe Konto Pacjenta (jeżeli pacjent ma założone).

Teleporada zostaje odnotowana w dokumentacji pacjenta.

Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących pacjentowi poufność, w tym zapewnienie o  braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzielaniem teleporady.

W przypadku stwierdzenia przez osobę udzielającą teleporady, że jest ona niewystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, chory zostaje umówiony na wizytę w przychodni.

Podczas teleporady, pacjentowi zostanie udzielona informacja dotycząca sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne,  skierowania na badania dodatkowe (badania laboratoryjne, obrazowe  itp.) oraz możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta.